Informatie omtrent het Coronavirus

Naar aanleiding van de maatregelen zoals die tijdens de persconferentie van 23 maart 2020 zijn aangekondigd door minister Grapperhaus willen wij u graag op de hoogte brengen van de gevolgen die deze maatregelen hebben voor onze bedrijfsvoering. Deze gevolgen duren in ieder geval tot 1 juni 2020. Dit bericht zal regelmatig worden ge-update, wij verzoeken u derhalve om onze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Vrijdag 27 maart 2020 is bekend geworden dat de minister van Justitie en Veiligheid het doen van ambtshandelingen heeft aangemerkt als onderdeel van de categorie ‘noodzakelijke overheidsprocessen’. U blijft hiermee dus verzekerd van onze dienstverlening. Wij zijn uiteraard blij met deze ontwikkeling.

Wat er verandert:

  • onze medewerkers zullen waar mogelijk thuis werken. Het kan dus voorkomen dat uw zaak of verzoek enige vertraging oploopt. Dit geldt uiteraard niet voor spoedopdrachten en/of ambtelijke opdrachten die dezelfde dag nog moeten worden uitgevoerd. Wel kan het zijn dat in voorkomende gevallen wij een exploot later uitbrengen dan gewenst als de termijn dat toelaat.
  • ons kantoor is thans gesloten voor bezoek. Alleen koeriers, deurwaarders die een exploot moeten betekenen en personen op uitnodiging worden nu nog toegelaten. U kunt dus op dit moment geen betaling doen op ons kantoor. Deze maatregel eindigt zodra de huidige restricties door het kabinet worden opgeheven.
  • Vanaf 1 juni worden er weer vonnissen met ontbinding en ontruiming uitgesproken door de rechtbanken en dus zullen wij daar uitvoering aan geven. Echter, nog niet bij elk politiekorps is deze boodschap geland dus het kan zijn dat sommige ontruimingen (en dan alleen nog als er geen sprake is van een urgente situatie) nog steeds niet uitgevoerd kunnen worden.
  • zoals hierboven reeds is aangegeven voeren wij nog steeds uw opdracht uit.
  • er is enige tijd sprake geweest van de vraag of een betekening nietig zou zijn als deze door Covid-19 niet volgens het Rv zou kunnen worden uitgebracht. De Hoge Raad heeft hier inmiddels uitspraak over gedaan: de betekening zoals wij die uitvoeren is rechtsgeldig.

 

Rechtbanken

de Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart 2020 de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Dit was in eerste instantie tot 6 april 2020 maar inmiddels is besloten dat deze datum wordt verlengd. Bij (zeer) urgente zaken kan inmiddels wel een fysieke zitting plaatsvinden, waarbij de voorrang gaat naar strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken. Een aantal vragen en antwoorden m.b.t. de coronacrisis kunt u hier terugvinden.
Op dezelfde site is ook de rest lezenswaardig.

De hoofdpunten zijn:

  • In zaken die vanaf 17 maart 2020 zijn aangebracht op rolzittingen en door de rechtbank zijn aangehouden omdat gedaagde geen schriftelijk verweer heeft gevoerd, kan gedaagde een brief ontvangen met daarin de vraag om mondeling te reageren op de dagvaarding door te bellen, een email of brief te sturen.
  • Voor de al aangebrachte zaken houdt dat in dat die door de rechtspraak worden opgepakt, daar hoeft u in principe niets aan te doen.
  • Na 6 april 2020 is de deurwaarder verplicht bij het betekenen van de dagvaarding een brief aan de gedaagde(n) uit te reiken waarin de wijze van procederen staat vermeld. Deze hoeft echter niet vermeld te worden in de dagvaarding dus uw betekeningsrelaas én de aanzeggingen ex art 111 Rv blijven ongewijzigd. In de brief (welke u hier kunt nalezen) wordt de tijdelijke werkwijze aan de gedaagde uitgelegd. Bij deze brief zit ook een lijst met de contactgegevens van de rechtbanken. Ook zal een heldere instructie op rechtspraak.nl worden gezet. De deurwaarders zijn geïnstrueerd en zullen gedaagden pro-actief benaderen voor de gebruikelijke aanvullende toelichting als zij over contactgegevens beschikken.

 

Heeft u nog vragen omtrent het Coronavirus en Groot & Evers? U kunt uw vraag mailen aan corona@groot-evers.nl