Informatie omtrent het Coronavirus

Naar aanleiding van de maatregelen zoals die tijdens de laatste persconferentie van 03 november 2020 zijn aangekondigd door minister-president Rutte willen wij u graag op de hoogte brengen van de gevolgen die deze maatregelen hebben voor onze bedrijfsvoering. Deze gevolgen duren in ieder geval half december 2020. Dit bericht zal regelmatig worden geüpdatet, wij verzoeken u derhalve om onze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Wat er verandert:

  • onze medewerkers zullen waar mogelijk thuis werken. Het kan dus voorkomen dat uw zaak of verzoek enige vertraging oploopt. Dit geldt uiteraard niet voor spoedopdrachten en/of ambtelijke opdrachten die dezelfde dag nog moeten worden uitgevoerd. Wel kan het zijn dat in voorkomende gevallen wij een exploot later uitbrengen dan gewenst als de termijn dat toelaat.
  • ons kantoor is thans gesloten voor bezoek. Alleen koeriers, deurwaarders die een exploot moeten betekenen en personen op uitnodiging worden nu nog toegelaten. Personen die ons kantoor bezoeken worden vriendelijk verzocht – en met ingang van 1 december verplicht – een mondkapje te dragen.
    U kunt dus op dit moment geen betaling doen op ons kantoor. Deze maatregel eindigt zodra de huidige restricties door het kabinet worden opgeheven.
  • Vanaf 1 juni worden er weer vonnissen met ontbinding en ontruiming uitgesproken door de rechtbanken en dus zullen wij daar uitvoering aan geven. Echter, op dit moment krijgen wij weer berichten dat korpsen slechts minimale medewerking verlenen (lees: alleen in spoedgevallen). Hier zijn wij het niet mee eens daar de rechter gewoon ontbinding en ontruiming heeft uitgesproken. Neemt u voor de zekerheid hierover contact op met ons kantoor.
  • zoals hierboven reeds is aangegeven voeren wij nog steeds uw opdracht uit.
  • er is enige tijd sprake geweest van de vraag of een betekening nietig zou zijn als deze door Covid-19 niet volgens het Rv zou kunnen worden uitgebracht. De Hoge Raad heeft hier inmiddels uitspraak over gedaan: de betekening zoals wij die uitvoeren is rechtsgeldig.

 

Rechtbanken

Deze zijn gelukkig weer geopend en er vinden ook weer fysieke zittingen plaats. Wel zijn er een aantal regels waar u zich aan dient te houden. Een aantal vragen en antwoorden m.b.t. de coronacrisis kunt u hier terugvinden.
Op dezelfde site is ook de rest lezenswaardig.

 

Heeft u nog vragen omtrent het Coronavirus en Groot & Evers? U kunt uw vraag mailen aan corona@groot-evers.nl